انتخاب اعضای مرکزی جمنای شهرستان براساس روابط بود


درانتخابات اخیرریاست جمهوری با تشکیل جمنا وانتخاب نادرست اعضای شهرستان موجب اعتراض طرفداران اصولگرایی شده وعلیرغم تذکرات دلسوزان متاسفانه انتخاب اعضا به روشی نامناسب انجام گرفت و نتیجه قابل پیش بینی انتخابات رشد حداکثری نامزد رقیب اصولگرایی درشهرستان برای اولین بار درشهرستان شد.دوستان اصولگرایی اعتقاد داشتند انتخاب اعضای مرکزی جمنای شهرستان براساس روابط انجام شده و خواهان انتخاب اعضا به روش نظرخواهی و برگزاری انتخابات بودند اما هرچند اعضای جدیدی از معترضین به جمنا اضافه شد اما نتوانستند اجماع قبلی را در اصولگرایان شهرستان بوجود آورند.اشتباهی که متاسفانه مجددا در انتخاب اعضای مرکزی نیروهای انقلاب تکرار شده و پیش بینی میشود که نتیجه این تکرار اشتباه ریزش آرای اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری وخبرگان خواهد شد.


ضرورت انتخاب نامزد واحد اصولگرایان


بنظر میرسدکه نیروهای انقلاب نتواند نقش موثری در انتخابات مجلس شهرستان ایفا کندمگر اینکه نامزد واحدی از اصولگرایان معرفی شود که باتوجه به احتمال حضور قطعی حداقل دونامزد از اصولگرایان و حضور نمایندگان هردو نامزددر مجمع، امکان تجمیع نظر نهایی مجمع برای حمایت از نامزدی واحد ضعیف است.

نامزد اصولگرایی اکثریت آرا را بدست خواهد آوردانقلابی های لنده به روال گذشته نصایح رهبری را اولین راهبرد کلیدی خود بکار برده و قطعا به گفتمان جوانگرایی و دیگر تعابیر رهبری معظم لبیک خواهند گفت وهمواره نصایح رهبری را نصب العین اقدامات سیاسی وفرهنگی واجتماعی خود قرار خواهند داد.
شرایط سیاسی شهرستان درانتخابات مجلس به سبک سابق پرشور خواهد بود و پیش بینی میشود که نامزد یا نامزدهای اصولگرایی اکثریت آرا را در شهرستان اخذ خواهند کرد.

  1. ناشناس

    ۲۰ درصد اصولگرایان لنده با این مجمع هماهنگ نیستند و دقیقا تز مخالف اینها را در پی خواهند گرفت

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

از اینکه با صبر و متانت پاسخ میدهید سپاسگزاریم -

دهدشت وب | پایگاه خبری تحلیلی دهدشت وب